Seminar: Betrokken burgers: Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving

Waarschuwingsbericht

Aanmelding via dit formulier is gesloten.

Zonder de betrokkenheid van burgers lukt het niet. Voor de grote transities en opgaven waar de Nederlandse samenleving voor staat is de betrokkenheid van de burger onmisbaar. Dat was het onderwerp van het PBL-seminar, dat we 23 maart organiseerden naar aanleiding van het rapport Betrokken burgers – Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Geïnteresseerd? Het seminar is achter de rug, maar meer informatie vindt u in het Signalenrapport Betrokken burgers – Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Burgerbetrokkenheid in 8 signalen

Het oplossen van de grote leefomgevingsopgaven heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijkse leven en de dagelijkse leefomgeving van de burgers; voor hoe hun leefomgeving eruit zal zien, hoe ze zich verplaatsen, hoe ze wonen en recreëren en hoe ze consumeren, kortom voor hun kwaliteit van leven. Het is daarom van belang dat burgers zich betrokken voelen bij de belangrijke keuzes die gemaakt worden, bijvoorbeeld bij het vaststellen van beleidsmaatregelen voor de energietransitie, stikstofproblematiek en het woningtekort.

In het PBL-rapport Betrokken burgers – Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving staan 8 signalen centraal over die burgerbetrokkenheid en de manier waarop overheden burgers bij de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid kunnen betrekken.

Programma

Tijd Beschrijving
14.00 Inloop, ontvangst 
14.30 Welkom door dagvoorzitter Nathan de Groot
14.35 Korte introductie door PBL-directeur Marko Hekkert
14.40 Korte presentatie van het rapport door onderzoeker Jetske Bouma 
14.55 Reflectie op de belangrijkste signalen in het rapport, door Kees Vendrik, voorzitter Nationaal Klimaat Platform 
15.10 Paneldiscussie waarin panelleden in gesprek gaan over signalen die in drie vooraf opgenomen filmpjes met burgerinitiatieven zijn belicht
Panelleden: Will Tiemeijer (WRR), Kristel Lammers (directeur NPRES), Josja Veraart (Natuur en Milieufederatie Utrecht) en Kees Vendrik (voorzitter Nationaal Klimaat Platform).
16.10 Wrap up door PBL-directeur Marko Hekkert 
16.30 Borrel