Toelichting bij berekening profiel- en onbalansfactor windenergie op zee 2021
SDE++-achtergronddocumentatie

19-09-2022 | Rapport

Voor de vaststelling van de definitieve correctiebedragen 2021 in het kader van de SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) heeft het PBL berekeningen gemaakt van de profiel- en onbalanskosten van windenergie en zonne-energie in 2021. Deze notitie vat de werkwijze samen van het berekenen van de profiel- en onbalanskosten voor windenergie op zee specifiek.

Aanvullende informatie profiel- en onbalanskosten

Producenten van windenergie op zee worden geconfronteerd met profielkosten en onbalanskosten bij hun geproduceerde elektriciteit. De profiel- en onbalanskosten worden in de SDE++-regeling vertaald naar een profiel- en onbalansfactor. De profiel- en onbalansfactor is de verhouding tussen de gemiddeld door de windproducent ontvangen elektriciteitsprijs en de gemiddelde elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt.

Na publicatie van de berekeningen met betrekking tot het kalenderjaar 2021 heeft het PBL specifieke vragen gekregen over de profiel- en onbalansfactor voor wind op zee. In deze notitie voegen we de relevante informatie samen die in eerdere jaren gepubliceerd is en geven we extra toelichting op de keuzes die het PBL heeft gemaakt met betrekking tot de dataset die gebruikt is om de berekening te maken.