Publicaties

5190 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Analyse tarief CO2-heffing industrie

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën heeft het PBL geanalyseerd welk tarief voor de CO2-heffing industrie nodig zou zijn om het huidige broeikasgasemissiereductiedoel voor de industrie te kunnen halen, én welk tarief...

Maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht hoe het brede welvaartsperspectief beter kan worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). In de publicatie ‘Maatschappelijke...

Een spiegel van onze tijd

Een spiegel van onze tijd is een uitsnede uit de vele columns die PBL-collega Pieter Boot de afgelopen jaren heeft geschreven voor de internetsite Energiepodium (en zijn voorgangers). Snedige, relevante en bondige doorkijkjes naar pogingen tot verduurzaming van het energiebeleid.

Nederland op weg naar een circulaire economie

Nederland heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Deze notitie gaat in op de kansen en risico's van de daarbij horende transitie voor lage- en middeninkomenslanden. Nederland is immers een handelsland, en grondstoffen- en productieketens...

Pagina's